Chào mừng đến với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ

Để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian vui lòng chọn chức năng dưới đây

Bs. Chu Đức Tới

Chuyên khoa

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Chứng nhận

Chứng nhận Chuyên khoa: Nội - Nhi - Hồi Sức cấp cứu

Kinh Nghiệm

Quá trình học tập:

- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2014

Quá trình công tác:

- 2014 đến 2021 làm ở Bệnh viện đa khoa Phố Nối

- 2021 tới nay làm Trưởng khoa Nội phòng khám đa khoa Việt Mỹ Bần Yên Nhân

Bác sỹ cùng khoa

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X