Chào mừng đến với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ

Để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian vui lòng chọn chức năng dưới đây

Bs. Đàm Quốc Diễn

Chuyên khoa

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Chứng nhận

Chuyên khoa I nội

Kinh Nghiệm

Quá trình học tập:- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Học Viện Quân Y năm 1999 - Tốt nghiệp chuyên khoa nội I năm 2010Quá trình công tác:- 2003 đến 2021 làm chủ nhiệm khoa nội tiêu hóa - máu Bệnh Viện Quân Y 7- 2021 tới nay làm tại phòng khám đa khoa Việt Mỹ

Bác sỹ cùng khoa

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X