Chào mừng đến với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ

Để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian vui lòng chọn chức năng dưới đây

Bs. Nguyễn Khắc Thạo

Ngôn ngữ

Tiếng Việt - Cơ Bản,

Chứng nhận

Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh

Quá trình học tập:

  - BS đa khoa, ĐH Y Hà Nội, 2003

  - Tốt nghiệp chuyên khoa CĐHA ĐH Y Hà Nội, 2005        

Quá trình công tác:

  -  2006-2015: Giám đốc điều hành phòng khám Đa Khoa Việt Mỹ

  - 2015- nay: Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bệnh viện Việt Mỹ

Kinh Nghiệm

Bác sỹ cùng khoa

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X