Chào mừng đến với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ

Để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian vui lòng chọn chức năng dưới đây

Bs. Nguyễn Phú Đông

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Chứng nhận

Chứng nhận Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh

Quá trình học tập:

- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, ĐH Y Dược Hải Phòng, 2018

- Tốt nghiệp chuyên khoa CĐHA ĐH Y HÀ Nội, 2019

Kinh Nghiệm

- 2019-2021: Bác sĩ khoa khám bệnh, Chủ tịch Công đoàn phòng khám đa khoa Việt Mỹ

- 2022 - nay: Phó giám đốc chuyên môn, chủ tịch Công đoàn phòng khám đa khoa Việt Mỹ, Trưởng khoa khám bệnh phòng khám đa khoa Việt Mỹ Bình Giang

Bác sỹ cùng khoa

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X