Chào mừng đến với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ

Để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian vui lòng chọn chức năng dưới đây

Bs. Nguyễn Trần Thị Quỳnh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, tiếng Anh

Chứng nhận

Chứng nhận Chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh Quá trình học tập:

- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, ĐH Y Dược Hải Phòng, 2018

- Tốt nghiệp chuyên khoa CĐHA ĐH Y HÀ Nội, 2019

Kinh Nghiệm

- 2019-2021: Bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh phòng khám đa khoa Việt Mỹ

- 2022 - nay: Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh phòng khám đa khoa Việt Mỹ Bình Giang

Bác sỹ cùng khoa

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X