Chào mừng đến với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ

Để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian vui lòng chọn chức năng dưới đây

Bs. Vũ Hoàng Gia Khảm

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Chứng nhận

Chuyên khoa: TAI MŨI HỌNG, NỘI SOI TIÊU HÓA

Quá trình học tập:

- Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, ĐH Y Dược Hải Phòng, 2019

- 9/2019 đến 12/2019 học KHÁM NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN tại ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

- 2/2020 đến 9/2020 học TAI MŨI HỌNG CƠ BẢN tại ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

- 10/2020 đến 1/2021 học NỘI SOI ĐẠI TRÀNG tại ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

- 3/2021 đến 5/2021 học NỘI SOI TAI MŨI HỌNG tại BV TAI MŨI HỌNG TW

Kinh Nghiệm

Quá trình công tác:

- 2019-nay: Vừa đi học vừa đi làm tại phòng khám đa khoa Việt Mỹ, Trưởng khoa nội soi phòng khám đa khoa Việt Mỹ Bình Giang

Bác sỹ cùng khoa

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến Liên Hệ

X
X
X
X